Download hier de meeste gebruikte documenten van FleXStage Crew
Upload ook altijd je Declaratie op onze online Planning Software bij het project

Declaratie Formulier

de kilometer dienen op basis van googlemaps worden ingeleverd bij FleXstage crew!! Word dit niet tijdig
ingeleverd, dan worden de reiskosten ook niet vergoed.

Eventuele reiskosten moeten vooraf worden goedgekeurd door FleXStage Crew.
Upload ook altijd je Declaratie op onze online Planning Software bij het project

GEEN BON GEEN DECLARATIE.
Bon + Declaratie formulier De eerstvolgende maandag na het evenement inleveren op kantoor vóór 17:00u zo niet pech gehad!

Uren bon

formulieren de eerstvolgende maandag na het evenement inleveren op kantoor vóór 17:00u!

Week uren Bon

gebruik deze uren bon als je meerdere dagen voor 1 klant werkt

De eerstvolgende maandag na het evenement inleveren op kantoor vóór 17:00u!

Reiskosten
Eventuele reiskosten moeten vooraf worden goedgekeurd door FleXStage.
De eerstvolgende maandag na het evenement moeten vóór 17:00u de vervoersbewijzen op basis van openbaar
vervoer 2de klasse en/of kilometer op basis van ANWB worden ingeleverd bij FleXStage!! Word dit niet tijdig
ingeleverd, dan worden de reiskosten ook niet vergoed.

Lunch
Staat er in de callsheet dat er catering is (JA), en het is er niet aanwezig mag er in overleg met de crewbee / Klant tot €7,50 gedeclareerd worden met bon.

van treinkaartjes, lunchbonnen en tankbonnetjes van de (huur)bus etc. altijd op de dag zelf doorbellen
(0416-532159) vervolgens Bon inleveren voor het einde van de maand, zo niet pech gehad!
(GEEN BONNETJE GEEN DECLARATIE)

Menu